Categories
Persoonlijk

Beoordelingsgesprek vervangen door gamification

Het jaarlijkse beoordelingsgesprek is voor veel mensen een frustrerend ritueel. In mijn tijd als Sales Manager bij tech-bedrijven weet ik ook hoe tijdrovend ik deze gesprekken als manager zelf vond. Ik ken weinig mensen die vinden dat dit ritueel positieve invloed heeft op prestaties of motivatie. Veel experts bepleiten dan ook dat het daarom radicaal anders moet. Recent besloot ook Achmea te stoppen met deze gesprekken. Andere grote voorbeelden zijn Microsoft, Dell en Deloitte die dit al eerder inzagen.

Kilian Wawoe, docent Human Resources Management van de Vrije Universiteit (VU) deed zeven jaar lang onderzoek naar de jaarlijkse beoordelingsgesprekken onder honderden managers en medewerkers. Daaruit blijkt dat zij het een verspilling van tijd en geld vinden. Als alle 8,6 miljoen werkende mensen allemaal vier uur per jaar kwijt zijn aan de beoordeling dan kost dit jaarlijks bijna 70 miljoen uur[1].

Het is gek dat we nu nog steeds een systeem van bijna honderd jaar in stand houden. Ook gek dat er zoveel afhangt van dat beoordelingsgesprek. We voeren het gesprek maar één keer per jaar. En toch stellen we onszelf de opgave de prestaties van het hele jaar te evalueren.

beoordelingsgesprek,beoordeling,functioneringsgesprek,technologie,veranderen,gamification

Ik lees ook dat managers de neiging hebben om medewerkers met elkaar te vergelijken. Die worden langs dezelfde meetlat gelegd, zonder rekening te houden met de individuele kwaliteiten en ontwikkeling. De focus ligt daarbij nog te vaak op tekortkomingen in plaats op de kracht van de individu. Waarom zetten we geen technologie in net als Achmea, Dell en Microsoft?

Beoordelingsgesprek van bijna 1 miljard euro

Kortom, het jaarlijkse beoordelingsgesprek demotiveert, heeft geen positief effect op de prestaties en levert niets anders op dan frustraties en ontevredenheid. Mocht je dat nog niet genoeg redenen vinden, we verspillen jaarlijks een miljard euro aan het beoordelingsgesprek. Spottend het veroordelingsgesprek genoemd.

In zijn onderzoek keek Wawoe ook naar bedrijven met topteams. Bij al deze bedrijven is doorlopende coaching het normaal. Het hele jaar door krijgen de teamleden te horen hoe ze presteren en wat er beter kan, zonder beoordelingsgesprek. Het gevolg: betere prestaties en minder kans op stress of burn-outs. Experts zijn het erover eens: schaf die jaarlijkse rituele beoordelingsdans af.

Gamification als leuk alternatief

beoordelingsgesprek,beoordeling,functioneringsgesprek,technologie,veranderen,gamification
Een voorbeeld toepassing van gamificatie binnen Dynamics 365

In plaats van een jaarlijks beoordelingsgesprek zou je er een continu proces van kunnen maken. Dan is het handig als je technologie gaat inzetten om activiteiten te monitoren en te bewaken met elkaar. Persoonlijk vind ik gamificatie (in het Engels gamification) hier een ideaal instrument voor. Dan maak je het namelijk ook nog leuk.

Gamificatie is een nieuwe trend waar veel over gesproken wordt. Je kan deze technologie inzetten om het gebruik van tools aantrekkelijk en leuk te maken om mee te werken. Door een bepaalde ‘badge’ te hangen aan een competentie of bij een afronding van een taak, kan er een waardering gegeven worden. Badges zijn een soort iconen waarop je kunt klikken om aan te geven wat de status is of wat je van iets vindt. Ik geloof dat je gamificatie kan inzetten met als doel het gedrag aan te passen via een beloning. Hiermee kan je de intrinsieke motivatie verhogen, waardoor invloed uitgeoefend wordt op het gewenste gedrag. De basiskenmerk van leren. Bovendien krijg je op deze manier ook een beter zicht op de competenties van je mensen, zodat eenieder in zijn kracht kan blijven benutten.

Betrek gebruikers bij processen

Aan de andere kant kan je ook eenvoudiger afstappen van het beoordelingsgesprek, bijvoorbeeld met Microsoft OneNote en Microsoft Teams. Ook zijn er bedrijven die gebruik maken van feedbackapps. Via allerlei vragen kunnen medewerkers elkaar op elk moment om feedback vragen. Dat kan gaan om een open vraag, een meerkeuzevraag of een cijfer. Zo zijn er ook bedrijven die teams zelf laten besluiten welke beslissing ze nemen. Technologie kan ook gebruikt worden om suggesties te inventariseren. Afhankelijk van het aantal stemmen bijvoorbeeld besluit je iets wel of niet te doen. Belangrijk daarbij is om de medewerkers te betrekken bij de verandering en de nieuwe methode.

Referenties

[1] VU (2017). Nederland verspilt ruim een miljard per jaar aan beoordelingsgesprekken
[2] AD (2018). Achmea schaft functioneringsgesprek voor alle 12.000 medewerkers af
[3] MT (2018). Weg met het jaarlijkse beoordelingsgesprek, zo moet het wel

By ernstveen

https://ernstveen.com/ernst-veen-even-voorstellen/