Categories
Persoonlijk

Elementen die cruciaal zijn voor DevOps

In de twee vorige blogs over DevOps heb je kunnen lezen over wat deze methode betekent. Je hebt ook kunnen lezen aan welke principes een volwaardige DevOps implementatie zou moeten voldoen. In deze derde blog de elementen van DevOps. De echte kracht ontstaat vanuit het psychologische effect. Namelijk het realiseren van een team dat zowel de mogelijkheden en de bevoegdheden heeft om je klant integraal en intrinsiek van dienst te zijn. Om echt klantsucces te realiseren.

We hebben het graag over teamwork en samenwerken in een team. Laat DevOps nou helemaal op het principe van een team gebouwd zijn. Om het team volledig tot zijn recht te laten komen, is investeren in de elementen van groepsontwikkeling van belang. Een team komt tot zijn recht als zij een gemeenschappelijk doel nastreven en dit behalen dankzij complementaire vaardigheden. Dus de kracht benutten door samen te werken.

In gevecht met de typische groepsvormingselementen

Tuckman heeft deze groepsontwikkeling gevat in vier stadia: forming (ieder voor zich), storming (groepsvorming), norming (gesloten team) en performing (open team). Ieder nieuw en bestaand team heeft te maken met deze stadia. Een team zal altijd te maken krijgen met een terugval. Er verlaat iemand het team of er komt een nieuw teamlid bij.

elementen,groepsvorming,devops

Forming: De startfase: enthousiasme, grenzen verkennen, vertrouwen opbouwen. Storming: Eerste teleurstellingen; gesteggel over regels; mogelijk conflicten/ wantrouwen. Norming: Besluit: we kunnen dit beter; duidelijkheid scheppen over samenwerking; afspraken. Performing: Topprestatie; nu pas is het team méér dan de som der delen.

Kortom de regels van een team zijn van toepassing. Vertrouwen in elkaar en het realiseren van het gezamenlijke doel heeft een sleutelrol. Daardoor ontstaat de kans om te werken naar een “high-performing”-team. Zo’n team voegt uiteraard veel waarde toe aan het bedrijfsproces. De teamleden krijgen overigens in deze fase onderling ook veel energie van het samenwerken. Op deze manier vorm je een team zoals het bedoeld is. Namelijk we zijn complementair aan elkaar. De groepen die wij traditioneel ‘teams’ noemen, bijvoorbeeld het infra-team, geen teams zijn volgens de definitie. Alleen al door het ontbreken van complementaire vaardigheden. Ik maak hier absoluut een polariserend standpunt, daarmee is het wel duidelijk.

In gevecht met alle elementen

Oké, nu weten we wat DevOps is, hoe we er profijt van kunnen hebben. We moeten investeren in complementaire teams en deze teams volledig verantwoordelijk en bevoegd maken. Kortom de micromanagementcultuur afbreken en een nieuwe implementeren. Dat voelt voor veel organisaties als controle verliezen. Hoe overbrug je die kloof?

Zoals in de eerste blog over dit thema is DevOps meer een cultuur. En een cultuur kan ik niet opleggen. Aan de andere kant voelt dit voor iedereen weer anders. Als we naar DevOps als methode kijken zijn er elementen die voor iedereen kunnen gelden. In de vorige blog stonden al zes principes die belangrijk zijn. Net als met de elementen van het weer kan je ook met de elementen voor DevOps het gevecht aan gaan.

Ik geloof dat het gaat over de vijf thema’s houding en gedrag, prestatie, organisatie, processen en tooling. Tenslotte, laat technologie voor je werken. Er zijn verschillende tools beschikbaar om het leven zo makkelijk mogelijk te maken, en het gevecht van de elementen te winnen :-). Zeker wanneer je een zekere betrouwbaarheid wilt inbouwen als het gaat om de vele changes en functies die naar productie gebracht moeten worden. Zo wil je de hele flow van werkzaamheden door de otap-straat strak begeleiden. Met technologie kan je de releasefrequentie naar een niveau opvoeren die je nooit handmatig kan bijhouden.

Zo biedt Microsoft met Azure DevOps een geïntegreerd platform aan.

Wendbaarder en efficientie met de elementen

agile, elementen, devops

Wendbaarder worden is handig. We hebben daar in ons vakgebied mooie jargon voor. Zo is de trend rond DevOps gedreven door Agile. Enerzijds aan de software development kant en door slimme containers en automatisering aan de systeembeheer kant. Kortom maximale focus aanbrengen zodat je kan doen waar je goed in bent. DevOps zou overwogen kunnen worden, als je een significant voordeel wilt behalen op het gebied van wendbaarheid, efficiëntie en kwaliteit. Een andere – zeer belangrijke bijwerking – is dat je blije mensen hebt. Je kiest overigens niet voor de elementen van DevOps vanuit kostenbesparing. Het grootste voordeel behaal je namelijk met de mentaliteitsverandering in het bedrijf: vaste functies gaan weg en de focus komt te liggen op de dynamische ontwikkeling van belangrijke IT-vaardigheden. Hierbij is een flinke investering in opleiding vereist. Een snelle dag training tussendoor is hierbij niet voldoende.

Alles bij elkaar opgeteld is DevOps een zeer wenselijke ontwikkeling. Zeker met het potentieel om in hoog tempo met wijzigingen en nieuwe functies naar de markt te kunnen. Bovendien sluiten de elementen van DevOps naadloos aan bij de belofte aan klanten om meer waarde toe te voegen. Tsja en om dit potentieel te oogsten zullen managementteams en managers bereid zijn om de organisatievorm te veranderen en een organisatie in te richten op het leveren van waarde, met de daarbij behorende tooling, houding en gedrag, processen en prestaties.

De volgende blog staat in het teken van Beginnen met DevOps en hoe je de obstakels kunt overbruggen.

Referenties

[1] TechCrunch (2016). Software is still eating the world
[2] Microsoft (2016).  Application Development: DevOps and open source solutions
[3] Microsoft (2017). What is DevOps Culture?
[4] InfoWorld (2018). What is CI/CD? Continuous integration and continuous delivery explainedx
[5] Medium (2018). Contrasting the Waterfall Model, Agile, Lean and DevOps
[6] Forrester (2018). The Definitive Software Quality Metrics For Agile+DevOps (PDF)

By ernstveen

https://ernstveen.com/ernst-veen-even-voorstellen/